Numismatische Kring Zeeland
sinds 1968 
in Middelburg
 
Clubavonden
Zorgstroom
Hof Mondriaan
Vrijlandstraat 28
4337 EE MiddelburgSecretariaat
Tijdelijk
0118553058
Bijeenkomsten
2e dinsdag van de maand
zaal open: 18.30  uur
m.u.v. juli en augustus


 
WYSIWYG Web Builder
KvK Middelburg 40309479
Bestuur en Organisatie

De Numismatische Kring Zeeland heeft een bestuur bestaande uit:

Voorzitter
Bert Gardien
Telefoon: 0118-553058
E-mail     : bertgardien@zeelandnet.nl

Secretaris

Penningmeester

Renate de Rover
Telefoon: 0118-602297
E-mail    : r.m.derover@gmail.com

Commissaris
Wilfred Krijger
Telefoon: 06-12923745
E-mail    : nkz@zeelandnet.nl

Redactie MUNTEN - NIEUWS
Maartje en Theo Tas

Algemene ledenvergadering
Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de financiŽn.
Elk lid krijgt hiervoor een uitnodiging en heeft stemrecht.

Contributie
De contributie bedraagt voor:
* Jeugdleden (= t/m 18 jaar)  Ä 5,00 per jaar
* Leden van 19 jaar en ouder Ä 15,00 per jaar

Dit bedrag dient gestort te worden op:
Rabobank Walcheren / Noord-Beveland
Rekeningnummer:
NL20RABO 0138037485
t.n.v. Numismatische Kring Zeeland, Arnemuiden


Gildepenning Bontwerkers Pruikenmakers
Statuten Numismatische Kring Zeeland
Ondersteuning nabestaande bij overlijden lid
WYSIWYG Web Builder